Tầm nhìn sứ mệnh

Trở thành một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực phát triển và xây dựng các KCN, khu phi thuế quan tại Việt Nam

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh
Đối với thị trường
Xây dựng những công trình hạ tầng khu công nghiệp, khu phi thuế quan quy mô lớn với công nghệ hiện đại, đạt tiến độ, chất lượng với mức ưu đãi đầu tư tốt nhất.
Tầm nhìn sứ mệnh
Đối với nhân viên
Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.
Tầm nhìn sứ mệnh
Đối với xã hội
Cam kết đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, chia sẻ trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng trong tình đồng bào tương thân tương ái.
Tầm nhìn sứ mệnh

Khu phi thuế quan Lạch Huyện – Hải Phòng

Khu phi thuế quan Lạch Huyện - Hải Phòng