trở thành một phần của

khu phi thuế quan - logistics
và công nghiệp lạch huyện

Tại đây con người là trái tim của doanh nghiệp. Vì thế, chúng tôi nỗ lực nỗ lực theo đuổi một môi trường làm việc coi trọng sự khác biệt, hợp tác, phát triển cá nhân trở thành phiên bản tốt đẹp nhất.

Khi tìm kiếm một thành viên mới, chúng tôi sẽ chọn một mảnh ghép mang đến màu sắc mới, cá tính mới cho DEEP C bên cạnh những yêu cầu về công việc. Phương châm đó đã làm phong phú thêm cho văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi giúp DEEP C trở thành cái tên nổi bật trong thị trường tuyển dụng.