Áp dụng chính sách thuế TNDN ưu đãi nhất Việt Nam

Chính sách ưu đãi thuế chung của khu kinh tế

Ưu đãi doanh nghiệp

Ưu đãi chung

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu

Doanh nghiệp có lợi nhuận từ năm đầu tiên

Trường hợp doanh nghiệp có lợi nhuận từ năm đầu tiên: Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế

Doanh nghiệp có lợi nhuận từ năm thứ 4

Doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI DỰ ÁN TRONG KHU PHI THUẾ QUAN

Ưu đãi doanh nghiệp

Thuế xuất nhập khẩu

Không chịu thuế đối với:

  • Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài;
  • Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan;
  • Hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.
Ưu đãi doanh nghiệp

Thuế GTGT

Không chịu thuế GTGT đối với:

  • Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Thuế suất 0% đối với:

  • Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được bán và cung ứng vào khu phi thuế quan;
  • Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình trong khu phi thuế quan.
Ưu đãi doanh nghiệp

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:

  • Hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan;
  • Hàng hoá từ nội địa bán vào khu phi thuế quan & chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan;
  • Hàng hoá được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ xe ôtô chở người dưới 24 chỗ.
Ưu đãi doanh nghiệp

các ưu đãi khác đối với dự án trong khu phi thuế quan

Ưu đãi doanh nghiệp

Không cần đóng trước tiền thuế nhập khẩu và không phải làm các thủ tục hoàn thuế nhập khẩu khá phức tạp, chiếm dụng vốn sản xuất, mất nhiều thời gian với nguyên liệu sản xuất ra hàng hóa xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Ưu đãi doanh nghiệp

Quy chế hoạt động của Khu phi thuế quan và cơ chế phối hợp với cơ quan Hải quan sẽ đảm bảo cho sự lưu thông hàng hoá ra vào Khu phi thuế quan thuận lợi, nhanh chóng giúp các khách hàng giảm bớt các chi phí, thời gian.

Ưu đãi doanh nghiệp

Tất cả các kho bãi, trung tâm logistics, trong khu vực dự án có vai trò tương đương với Kho bảo thuế, Kho ngoại quan, ICD,…