x

tổng quan về
cảng lạch huyện

Vị trí chiến lược trong tuyến hàng hải châu Á
Vị trí dự án thuộc tuyến đường vận chuyển hàng hải huyết mạch từ Châu Á đến các khu vực khác trên thế giới. Hiện có 29/39 tuyến đường hàng hải đang hoạt động trên thế giới đi qua địa phận Biển Đông, với lưu lượng hàng hóa chiếm 1/3 vận tải biển toàn cầu.

Cảng Lạch Huyện

Vị trí dự án

Cảng Lạch Huyện

Vị trí

Tiếp giáp Lào, Campuchia, Trung Quốc, biển Đông và vịnh Thái Lan

Cảng Lạch Huyện

Diện tích

752 ha

Cảng Lạch Huyện

Số lao động

54.6 triệu người

Lợi thế đặc trưng của Khu phi thuế quan - Logistics & Công nghiệp Lạch Huyện
  • Cơ sở hạ tầng đồng bộ, hệ thống tiện ích hiện đại đầy đủ với hệ thống điện, xử lý nước thải, hệ thống cứu hỏa có công suất lớn, cầu cảng hàng lỏng phục vụ cho khu hóa dầu,…
  • Cơ sở hạ tầng đồng bộ, hệ thống tiện ích hiện đại đầy đủ với hệ thống điện, xử lý nước thải, hệ thống cứu hỏa có công suất lớn, cầu cảng hàng lỏng phục vụ cho khu hóa dầu,…
Cảng Lạch Huyện
Việt Nam
Điểm hẹn đầu tư mới
Cảng Lạch Huyện
Hải Phòng
Trung tâm công nghiệp cảng biển
Cảng Lạch Huyện
Lạch Huyện
Cửa ngõ giao thương miền Bắc